KONTAKTY

Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Korespondenční adresa - Václavkova 165
691 44 Lednice
napište nám
dostihová dráha Lednice GPS:
48°48´22.703"N, 16°47´58.850"E

NOVINKY

arr3REGISTRACE K PŘIHLÁŠKÁM !Majitelé jednoho psa, mohou využít registraci ke snadnému přihlášení. Po registraci zvířete, již... arr3Přihlášky k licenčním a tréninkovým běhům v den dostihu         Pokud přihlásíte svého psa k tréninkovým, či licenčním běhům v den dostihu, musí také...
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ pro pořádání dostihů, coursingů a licenčních zkoušek

Českomoravské kynologické unie

 

 

 

Čl. 1

Identifikační údaje pořadatele, pořádajícího veřejné vystoupení

 

 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro

Českomoravskou kynologickou unii se sídlem Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy, IČ69781621 (dále jen “ČMKU“).

 

(2) Žadatel uvedený v odstavci (1) jako pořadatel veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání dostihů, coursingů a licenčních zkoušek Českomoravské kynologické unie“(dále jen „Řád“).

 

 

 

Čl. 2

Účel Řádu

 

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k provádění sportovních činností při dostizích, coursingu a licenčních zkouškách podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

 

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

 

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI a Národní dostihový a coursingový řád ČMKU.

 

(4) Veřejným vystoupením ve smyslu tohoto řádu jsou myšleny dostihy chrtů a coursing včetně licenčních zkoušek.

 

Čl. 3

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

 

 

(1) Řád se vztahuje na dostihy, coursing a licenční zkoušky, kterých se účastní chrti (FCI skupina 10) a vyjmenovaná plemena FCI skupiny 5 (faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, portugalský podengo, kanárský podenco a basenji), z plemen neuznaných FCI dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.

Maximální počet psů je 1000. Všichni psi musí mít průkaz původu, musí mít jednoznačnou identifikaci elektronickým čipem nebo čitelným tetováním. Majitel takového psa musí splňovat podmínky členství kteréhokoliv subjektu ČMKU nebo FCI.

 

(2) K veřejnému vystoupení lze předvést jen psy klinicky zdravé a v dobré kondici.

Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle §6 veterinárního zákona), nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi z členských zemí EU a Třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č.998/2003 ze dne 26.05.2003.  

 

(3) Podle tohoto Řádu se veřejného vystoupení nezúčastní:

 

 1. a) psi mladší 12 měsíců (whippeti a italští chrtíci) a 15 měsíců (ostatní chrti a vyjmenovaná plemena FCI skupiny 5, chortaja borzaja, ostatní nevyjmenovaná plemena-nechrti), feny březí, feny kojící a feny hárající,

  

 1. b) psi nemocní, zranění (včetně nedoléčených zranění), nebo podezřelí z onemocnění, které by jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,

 

 1. c) psi agresivní vůči lidem nebo ostatním zvířecím účastníkům veřejného vystoupení,

 

 1. d) psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst.1 písm.g) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tj. i psi s kupírovanýma ušima,  

 

 1. e) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem,        nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,

  

 1. f) psi, jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži,

 

 1. g) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění.

 

Čl. 4

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

 

 

Charakteristika činností při dostizích, coursingu a licenčních zkouškách.

Dostihy, coursing i licenční zkoušky musí vždy pro jedno plemeno probíhat v jednom dni, i když celkový počet přihlášených psů musí být rozdělen do dvou dnů.

 

(1) Dostihy

 

Tento sport využívá základní přirozené vlastnosti chrtů pronásledovat pohybující se návnadu.

Po startu ze startovacích boxů psi běží a pronásledují návnadu.

V dostihu mezi sebou soupeří vždy jedinci téhož plemene a pokud není přihlášeno méně než 6 jedinců jednoho pohlaví, potom spolu soutěží v jedné kategorii psi a v druhé feny. V jednom dostihu (rozběhu) startuje maximálně 6 jedinců. Každý chrt absolvuje nejméně 2 rozběhy (kromě greyhoundů, kteří mají druhý rozběh fakultativní) a finálový běh. Pokud je délka dráhy delší než 525m mohou startovat psi starší 2 let a mladší 6 let pouze po důkladné veterinární kontrole.

Opakování dostihu (rozběhu) a přestávky mezi dostihy (rozběhy) :

Opakování dostihu může být nařízeno sborem rozhodčích z důvodů – vedoucí pes dostihl návnadu na vzdálenost menší než 10m, nebo se návnada vzdálila vedoucímu psovi o více než 30m, poletování návnady, selhání startovacích boxů, návnada je zpomalena dříve než 30m za cílovou čarou a nebo dráhoví pozorovatelé zjistí závažné porušení průběhu dostihu.

Přestávky mezi dostihy musí být u distancí do 525m nejméně 30minut a u distancí nad 525m nejméně 60minut.

 

Vlastní průběh dostihu a manipulace psovoda se psem:

Psovod psa před startem musí zahřát a vypohybovat, aby minimalizoval možnosti svalových zranění. Před vstupem do sedliště, kde se vylosuje číslo startovního boxu, opatří psa startovací dečkou, která odpovídá dostihovému řádu a nepůsobí žádné nepohodlí či strádání psa a náhubkem, který je u italských chrtíků nepovinný a může být drátěný, drátěný obalovaný plastem, nebo plastový (náhubek nesmí trýznit psa, musí odpovídat jeho rozměrům, nesmí mít ostré hrany ani výběžky) a slouží jako ochrana ostatních psů v dostihu a po doběhu. Před vložením psa do startovacího boxu psovod musí sejmout obojek nebo postroj. Při manipulaci se psem musí psovod dbát na to, aby nedocházelo k nepohodlí a strádání psa a to jak psychickému tak fyzickému. Například trestání psa za jeho výkon, tahání za kůži, bití apod. Při porušení podmínek ochrany zvířat bude psovod i pes diskvalifikován z celé soutěže. Po vložení do startovacích boxů psovod již nesmí se psem manipulovat ani jej slovně či jinak povzbuzovat. Dostih končí doběhem do pískoviště, nebo výběhem na dráze (nekonečný zajíc), kde je povinností psovoda svého psa odchytit, bezpečně odvést a zajistit jeho relaxaci.

Při dostizích se hodnotí pořadí, v němž psi doběhli do cíle a čas, který dosáhli. Postup do finálového běhu určuje klíč pro ten který dostih. Rozhodčí a dráhoví pozorovatelé sledují i čistotu běhů a psy, kteří během dostihu projevují agresivitu a napadají ostatní, případně se nezajímají o návnadu, čímž mohou ohrozit ostatní účastníky dostihu, diskvalifikují.

 

(2) Coursing

 

Coursing je sportovní disciplina, která se snaží přiblížit co nejvíce přirozenému způsobu lovu chrtů. Startují zpravidla 2 psi stejného plemene a pohlaví. Vybaveni jsou dečkami a náhubkem (kromě italských chrtíků), který je konstruován tak, aby nepůsobil nepohodlí psa ani neumožnil zranění psa či jeho soupeře, psovod vypouští psa bez obojku nebo postroje z ruky na pokyn startéra. Po startu psi běží a pronásledují návnadu.

Hodnotí se rychlost, vytrvalost, úsilí, inteligence a obratnost. Každý pes startuje ve dvou bězích. Přestávka mezi jednotlivými běhy pro psa musí být minimálně 60 minut.

Opakování běhu může nařídit sbor rozhodčích pouze při závažném narušení běhu (zastavení návnady) a pouze tehdy, pokud běžící psi nepřekonali vzdálenost 525m. Minimální přestávka mezi běhy je 60 minut.

 

(3) Licenční zkoušky

 

Licenční zkoušky slouží k ověření schopností psů absolvovat dostihy nebo coursing dříve, než jsou připuštěni do dostihů nebo coursingu dospělých (s platnou licencí) psů.

Licenční zkoušky psů mají stejný průběh jako dostihy nebo coursing. To znamená, že psi po startu běží a pronásledují návnadu. Prokazují, že při běhu sledují návnadu a nenapadají ostatní psy.

 

 

 

Čl. 5

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

 

(1) Podle tohoto řádu nesmí psovod použít pomůcky a součástky, u nichž by mohlo dojít k poškození zdraví, bolesti nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat:

 1. a) elektrické a elektronické obojky,
 2. b) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a pomůcky, které mohou psům způsobit zranění a stres,
 3. c) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
 4. d) poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky,
 5. e) nevhodné předměty (drát, provaz, apod.) k uvazování psa.
 6. f) odchytávací obojky ani postroje

 

(2) Pomůcky a vybavení pro dostihy, coursing a licenční zkoušky.

K dostihům, coursingu a licenčním zkouškám se používají návnady, které jsou z králičí nebo zaječí kůže, nebo jejich napodobeniny a návnady (střapce) vyrobené z měkkého plastu. Tyto návnady jsou taženy na šňůře vedené přes kladky, nebo zařízením umístěným na kolejnici mimo dráhu (nekonečný zajíc). Šňůra, na které je tažena návnada, nesmí křížit dráhu běžícím psům. Zařízení používané k tažení návnady musí zajišťovat takovou rychlost, aby návnada mohla psům ujet a nebyla dostižena. Při dostizích na dráze jsou používány startovací boxy, které nesmějí způsobit zranění startujících psů.

 

Čl. 6

                             Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí

 

(1) Pořadatel v místě veřejného vystoupení, před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení, zajistí po celou dobu pořádání veřejného vystoupení:

 

 1. a) vhodné místo pro vykládání zvířat-tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které by psům při opuštění přepravních prostředků mohly způsobit poranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu,
 2. b) dostatek čerstvé pitné vody pro napájení psů – dostatečný zdroj zdravotně nezávadné      vody, za kterou je považována voda neohrožující zdravotní stav psa. Tímto zdrojem může být vodovodní přípojka na veřejný či jiný vodovod, a nebo voda přivezená např. v cisternách. Za minimální spotřebu vody na den bez extrémních klimatických podmínek a psa střední velikosti lze považovat 2 litry. Pro psy velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm se uvažovaná spotřeba vody úměrně zvyšuje až na 5 litrů na psa a den. Uvažovaná spotřeba vody se zvyšuje se zvyšující se venkovní teplotou. Místo, kde je zdroj vody pro psy, musí být výrazně označené a snadno dostupné,
 3. c) aby prostor pro psy minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov, kameny a díry), pokud se takové vyskytují, zajistí jejich odstranění do zahájení veřejného vystoupení,

 

 1. d) vymezení vhodného prostoru pro dostihy, coursing a licenční zkoušky s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace se psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky, apod.). Dostihy chrtů probíhají na dráze, která je ve tvaru oválu (dvojité U) s travnatým povrchem, nebo pevným pískem, popřípadě travnatý povrch s pískovými zatáčkami. Minimální šířka dráhy v rovině je 6 m a v zatáčkách 8 m. Poloměr zatáček je minimálně 42 m a sklon v zatáčkách, jsou-li klopené minimálně 8%. Délka dráhy pro malá plemena je 250-500 m, pro ostatní plemena 250-900 m. Dostihová dráha, kde je návnada tažena po kladkách, je zakončena pískovým doběhem pro bezpečné brzdění chrtů po proběhnutí cílem. Dostihová dráha musí být řádně ohraničena, tak aby z pozice běžícího psa bylo ohraničení viditelné. Před zahájením dostihů kontrolují pořadatel a rozhodčí rozmístění a upevnění kladek s ohledem na maximální bezpečnost pro psy, kteří se účastní dostihů, dále pak povrch dráhy, kde nesmí být kameny, střepy či jiné cizí předměty, nerovnosti (díry, hrboly, krtince). V průběhu dostihu (rozběhu) není povolen vstup na dráhu žádné osobě (diváci, rozhodčí ani majitelé psů).

     Coursingová trať se staví na louce, která může být i mírně svažitá, nebo zvlněná, s travnatým povrchem. Na trati nesmějí být díry, kameny ani střepy, případné překážky (přírodní) musí být viditelné z pohledu běžícího psa nejméně ze vzdálenosti 30m, aby nedošlo ke zranění psa. Kladky, po kterých je tažena návnada nesmějí být světlé nebo lesklé, aby nepřitahovaly pozornost psů, návnada musí být tažena ve vzdálenosti 10-30m před psy a zatáčky nesmějí být ostřejší než 60°. Délka dráhy pro malá plemena je 400-700m, pro velká plemena 500-1000m,

     Licenční zkoušky se konají na dostihové dráze, nebo na coursingové trati.

 

 1. e) zabezpečení psů před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách tj. zajistí prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při náhlých výrazných změnách, při silném dešti nebo větru tj. zajistí přístup do krytých prostorů. Pokud to není možné, veřejné vystoupení neprodleně ukončí. Stejně tak při tropických teplotách nad 30°C musí být dostihy, coursing nebo licenční zkoušky přerušeny do poklesu teploty se současným zajištěním stínu pro psy nebo veřejné vystoupení neprodleně ukončit,

 

 1. f) místo odpočinku psů (stín, ochrana před deštěm) a to buď přímo u vozidel psovodů, nebo na místě vyhrazeném obvykle s dostatečným odstupem od dráhy, aby odpočívající psi nebyli iritováni návnadou. Na takových plochách mají psi možnost odpočívat na podložkách nebo v přenosných klecích či odkládacích boxech. Doporučuje se oddělit místa pro odpočívající psy od míst, kde dochází ke kontaktu s návštěvníky veřejného vystoupení,

 

 1. g) dostatek prostor pro venčení psů. Tato místa musí být zřetelně označena, dobře přístupná všem psům a vybavena nádobou na psí exkrementy. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor a po skončení akce jejich asanaci,

 

 1. h) neustálou kontrolu udržování čistoty a minimalizování negativních vlivů na psy vyvolaných prostředím (např. zamezení prašnosti),

 

 1. i) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů) a nepovolaných osob,

 

 1. j) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení zúčastní,

 

 1. k) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče první pomoci psům, pokud dojde k nečekané události.

 

 

 

Čl. 7

Přeprava psů na veřejné vystoupení nebo svod

 

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s přílohou č. 3 vyhlášky č. 4/2009 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.

 

(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené technické vybavení.

 

 1. a) Přeprava autem.

Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmení minimálně 1x za 12 hodin, napájení minimálně 1x za 4-6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

 

 1. b) Přeprava v přívěsných vozících aut.

Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky podobné jako v Čl.7(2)a).

 

 1. c) Přeprava hromadnou dopravou.

Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel resp. doprovod psa.

 

 1. d) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.

Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

 

(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohli nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

 

(4) Během nakládky a vykládky psů s nimi musí být zacházeno šetrně.

 

(5) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.

 

 

 

Čl. 8

Zajištění první pomoci a veterinární péče

 

   Pořadatel veřejného vystoupení zabezpečí na veřejném vystoupení dostatečný prostor pro veterinární přejímku psů. Veterinární přejímku psů provedou veterinární lékaři v dostatečném počtu, podle počtu přihlášených psů. Jejich účast zajistí pořadatel veřejného vystoupení. Veterinární lékaři budou dále vykonávat veterinární dozor v průběhu veřejného vystoupení veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu trvání veřejného vystoupení. Počet veterinárních lékařů je úměrný počtu přihlášených psů.

 

Čl. 9

Způsob poučení osob o ochraně psů

 

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně účastní veřejného vystoupení psů, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem:

 

1) Řád bude v plném znění zveřejněn na stránkách ČMKU

 

2) Pořadatel zajistí při každém veřejném vystoupení psů (dostihy, coursing, licenční zkoušky) volně přístupný výtisk Řádu

 

3) Pořadatel (ČMKU) každoročně provede školení rozhodčích a osob, které se aktivně účastní veřejného vystoupení psů při dostizích, coursingu a licenčních zkouškách. Osoby, aktivně se účastnící veřejného vystoupení, musí být poučeny o ochraně zvířat podle výše uvedených předpisů.

 

 

 

Čl. 10

Důvody k zastavení veřejného vystoupení psů a vyřazení účastníka a jeho psa z veřejného vystoupení

 

(1) Pořadatel je oprávněn a povinen:

 

 1. a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad zjednat nápravu,

 

 1. b) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy, nebo tímto Řádem z důvodů ochrany psů, ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy, nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat,

 

 1. c) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, počasí, zařízení, vybavení, atd.) pro veřejné vystoupení, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení psů,

 

 1. d) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů, byli vyřazeni z veřejného vystoupení,

 

 1. e) zastavit konání veřejného vystoupení při živelné (požár, apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení psů,

 

 1. f) vyloučit psa z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto psa projevily příznaky nemocí, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení psa,

 

 1. g) zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení. Za takové chování se považuje zejména:

 

 • použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping,

 

 • nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním,

 

- pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení,

 

- použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení,

 

- jakékoli bití psa,

 

- používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,

 

- zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně,

 

 1. h) pokud nastanou náhlé krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky (psovody) i psy, po dohodě s rozhodčími a veterinární službou akci přerušit, případně i ukončit (např. silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.)

 

 

 

Čl. 11

Platnost a účinnost Řádu

 

 

(1)Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství, změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny s Ministerstvem zemědělství.

 

(2)Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení

Ministerstvem zemědělství.

 

(3)Tento Řád nahrazuje a ruší Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, při pořádání coursingu v České republice, č.j.25092/2005-11020.

 

Tento Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání dostihů,

coursingů a licenčních zkoušek byl Ministerstvem zemědělství schválen

dne 30.4.2009 pod č. j. 8075/2009-17210.                                              

 

 

 

NjA4ZjM2MD