KONTAKTY

Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Korespondenční adresa - Václavkova 165
691 44 Lednice
napište nám
dostihová dráha Lednice GPS:
48°48´22.703"N, 16°47´58.850"E

NOVINKY

arr3REGISTRACE K PŘIHLÁŠKÁM !Majitelé jednoho psa, mohou využít registraci ke snadnému přihlášení. Po registraci zvířete, již... arr3Přihlášky k licenčním a tréninkovým běhům v den dostihu         Pokud přihlásíte svého psa k tréninkovým, či licenčním běhům v den dostihu, musí také...


Úvod » Aktuální Dostih

Aktuální Dostih

      Srděčně Vás zveme na první závod sezóny.


Sobota 30. 5. – Whippet
Neděle 31. 5. - ostatní plemena FCI skupiny X a vybr. plemena FCI skupiny V


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
O spuštění přihlášek vás budeme včas informovat.

Propozice

 

LEDNICKÝ POHÁR 2020

 

Organizátor: Klub dostihových chrtů Lednice

Místo konání: dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Datum: 30.-31.5.2020

Rozdělení plemen: sobota – whippet a národně uznané plemeno dlouhosrstý whippet, neděle - ostatní plemena FCI skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI skupiny V (faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, portugalský podenco, basenji .

Přejímka: veterinární kontrola probíhá během přejímky

Ranní přejímka: 9:00 – 10:00 hodin. Majitel, který se nedostaví včas na přejímku, (omluvit se lze do 10:00 hodin na telefonním čísle 736 777 929) bude mít startovné navýšeno o 100,- CZK.

Časový harmonogram:

začátek rozběhů 10:30, začátek finálových běhů cca od 14:00

Vyhlášení výsledků: probíhá po skončení finálových běhů

Druh dostihu: bodovací, CACT, nominační

Hodnocení: dle Mezinárodního a Národního coursingového a dostihového řádu

Další kategorie: kromě běžných kategorií klasik, sprinter (jen u IT a WH) a seniorů je možné se přihlásit do kategorie:

SOLORACING: je určena pro všechny plemena. Podmínky účasti jsou: min. věk 15 měsíců pro malá plemena (italský chrtík, whippet, sicilský chrt atd.) a 18 měsíců pro velká plemena, platná licence nebo tréninková karta, plemena podléhající měření musí mít splněno alespoň 1 měření, jehož výsledek je zaznamenán v tréninkové kartě. Psi běží s košíkem a dostihovou dečkou, ze zavřených boxů. Účastníci absolvují 2 běhy. Pořadí bude určeno na základě součtu obou časů. Ceny obdrží 1.-3. místa, pokud bude přihlášeno méně než 6 jedinců v pohlaví a plemeni, budou časy vyhodnoceny pro MIX.

 

Postup dle dosažených časů!

 

Vedoucí dostihu: Ing. Zdeněk Barák

Rozhodčí: budou doplněni v den dostihu

Technický personál: František Poláček, Radomír Lupač a členové klubu

Kancelář: Martin Košnar, Jolana Janouchová

Veterinární dozor: MVDr. Andrea Lačňáková

Změna vyhrazena.

 

Přihlášky: on-line: www.chrtilednice.cz,

Uzávěrka: do úterý 26. 5. 2020 do 23:59

Tréninkové běhy: Přihlášky budou spuštěny dle počtu přihlášených psů do dostihu, pouze ve středu 27.5.2020.Tréninkové běhy v den dostihu budou umožněny jen psům majitelů, jejichž pes/psy se účastní dostihu (netýká se domluvených sparingů pro společné běhy)!

U licenčních či tréninkových běhů je třeba do Poznámky v přihláškovém formuláři vždy uvést typ běhu (sólo či společný) a počet běhů (1 nebo 2).

Pro společné běhy doporučujeme majitelům mít předem domluvené konkrétní sparingpartnery. Toto je nutné opět uvést v poznámce, aby toto mohlo být pořadatelem schváleno a promítnuto při přípravě rozpisu běhů. 

Každá doručená přihláška bude potvrzena nejdéle do dvou hodin automatickým E-mailem. V případě, že na Vaši přihlášku nedostanete žádnou odpověď, považujte Vaši přihlášku za nedoručenou (nepřijatou) a tudíž je nutné přihláškový formulář na www.chrtilednice.cz vyplnit znovu, dokud nedostanete potvrzení o přijetí přihlášky.

 

 

Výše startovného:

- rovinka v den dostihu ……………………………  100,- Kč/běh

- tréninkové a licenční běhy v den dostihu ………. 200,- Kč/běh

- dostih ……………………………………………… 500,-Kč za prvního psa

             ……………………………………………… 450,-Kč za každého dalšího psa

            ……………………………………………… 400,-Kč kategorie soloracing

            ……………………………………………… 200,-Kč kategorie senior

Platby startovného: Pouze převodem na účet KCHDCH Lednice, splatné nejpozději ke dni příslušné uzávěrky. V případě nezaplacení startovného ke dni uzávěrky, nebude pes do dostihu přijat!   č.ú. 35-4637660207/0100, VS – číslo přihlášky. Do poznámky uveďte jméno majitele.

Změna typu běhu při přejímce - ze sóla na společný a opačně, nebo jakékoliv další požadavky ohledně změny oproti přihlášce bude opět promítnuto navýšením startovného o 100,-Kč/pes.

Informace k dráze:

- travnatá klopená dráha

- délka dráhy pro malá plemena 360m

- délka dráhy pro velká plemena 480m

Veterinární podmínky

Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny.

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky.

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

 

Jakýkoli doping je zakázán!

 

Povinná výbava psa:

- dostihová dečka

- náhubek umožňující psovi volně dýchat

- obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!!

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! Za volně pobíhajícího psa, bude vybírána pokuta 200,-Kč. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu, zaplatí majitel psa 500,- Kč (20 EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný /pořadí doběhu, diskvalifikace apod./. Protest lze podat pouze z technických důvodů jako je např. neoprávněný start psa, start háravé feny, neplatná licenční karta, a to pouze po složení kauce ve výši 500,-Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný - dle NDŘ platného od 23. 1. 2014

 

Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího dostihu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení:

V případě nesportovního chování účastníka či jejich doprovodu může být psovod a jeho psi ze závodu vyloučeni.

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů dostihu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři dostihu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

Všichni účastníci dostihu, jsou povinni dodržovat v době konání akce veškerá platná vládní nařízení v souvislosti s Covid 19.

 

 

 

 

 


NjQ0MTU0