slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
slide-10
slide-11
slide-12
slide-13

KONTAKTY

Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Korespondenční adresa - Václavkova 165
691 44 Lednice
napište nám
dostihová dráha Lednice GPS:
48°48´22.703"N, 16°47´58.850"E

NOVINKY

arr3REGISTRACE K PŘIHLÁŠKÁM !Majitelé jednoho psa, mohou využít registraci ke snadnému přihlášení. Po registraci zvířete, již... arr3Přihlášky k licenčním a tréninkovým běhům v den dostihu         Pokud přihlásíte svého psa k tréninkovým, či licenčním běhům v den dostihu, musí také...


slide /fotky106679/slider/Bener.jpg
 

AKTUÁLNÍ DOSTIH - rozběhy

EMINENT 

GENERÁLNÍ SPONZOR

Na GRAND PRIX 2020 přijede se stánkem sponzor DOMÁCÍ SUŠENÁ MASÍČKA. Zastavte se na stánku na ochutnávku a koupi 100% jedno druhových sušených masíček od českého výrobce. Také nabídne výživové doplňky určené speciálně pro sportovní psi. Těší se na vás http://www.domacisusenamasicka.cz/

                                                            

                                             GRAND PRIX 2020

Organizátor: Klub dostihových chrtů Lednice

Místo konání: dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Datum: 5. 7. 2020

Kategorie: Dostih je určen pro všechna plemena FCI skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI skupiny V (faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, portugalský podenco, basenji s platnou dostihovou licencí FCI a pro psy plnící licenční podmínky pro dostihovou licenci.

Vedoucí dostihu: Ing. Zdeněk Barák

Rozhodčí: budou doplněni v den dostihu

Technický personál: František Poláček, Radomír Lupač a členové klubu

Kancelář: Martin Košnar, Jolana Janouchová, Hana Bruchterová

Veterinární dozor: MVDr. Andrea Lačňáková

Změna vyhrazena.

Přihlášky: on-line: www.chrtilednice.cz,

Uzávěrka: do čtvrtka 2. 7. 2020 do 23:59

Výše startovného:

- licenční běhy v den dostihu ………. 200,- Kč/běh

- dostih …………………………………………… 500,-Kč za prvního psa

             ……………………………………………… 450,-Kč za každého dalšího psa

            ………………………………………………. 200,-Kč kategorie senior

Platby startovného: Pouze převodem na účet KCHDCH Lednice, splatné nejpozději ke dni příslušné uzávěrky. V případě nezaplacení startovného, nebude pes do dostihu přijat!   č.ú. 35-4637660207/0100, VS – číslo přihlášky. Do poznámky uveďte jméno majitele. Platba na místě, je možná pouze pro zahraniční účastníky a to bez navýšení, v EUR.

V případě, že na Vaše přihláška není zpětně potvrzena, považujte Vaši přihlášku za nedoručenou (nepřijatou) a tudíž je nutné přihláškový formulář na www.chrtilednice.cz vyplnit znovu, dokud nedostanete potvrzení o přijetí přihlášky

Změna typu běhu při přejímce - ze sóla na společný a opačně, nebo jakékoliv další požadavky ohledně změny oproti přihlášce bude opět promítnuto navýšením startovného o 100,-Kč/pes.

Licenční běhy: přejímka od 8:00 do 8:30. Začátek licencí - 8:45

U licenčních běhů je třeba do Poznámky v přihláškovém formuláři vždy uvést typ běhu (sólo či společný) a počet běhů (1 nebo 2). Pro společné běhy doporučujeme majitelům mít předem domluvené konkrétní sparingpartnery. Toto je nutné opět uvést v poznámce, aby toto mohlo být pořadatelem schváleno a promítnuto při přípravě rozpisu běhů. 

Přejímka: veterinární kontrola probíhá během přejímky

Dostih - ranní přejímka: 8:30 – 9:30 hodin. Majitel, který se nedostaví včas na přejímku, (omluvit se lze do 9:30 hodin na telefonním čísle 602 515 829) bude mít startovné navýšeno o 100,- CZK.

Časový harmonogram: rozběhy cca od 10:00, začátek finálových běhů cca od 14:00

Časový harmonogram je pouze orientační.

Vyhlášení výsledků: probíhá po skončení finálových běhů

Druh dostihu: CACIL, CACT

Hodnocení: dle Mezinárodního a Národního coursingového a dostihového řádu

 Postupový klíč: Dostih se skládá z rozběhů a finálových běhů. Všechny nezbytné vyřazovací běhy jsou považovány za rozběhy. Do finále se postupuje dle lepšího času ze dvou rozběhů, v případě méně než šesti psů v kategorii, je pouze jeden rozběh.

Pořadí běhů jednotlivých kategorií : (pořadatel si vyhrazuje právo na změnu)

1/  1. kolo licenčních sólo běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

2/  1. kolo licenčních společných běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

3/  1. kolo rozběhů

4/  2. kolo licenčních sólo běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

5/  2. kolo licenčních společných běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

6/ 2. kolo rozběhů

PŘESTÁVKA

7/ finálové běhy

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Včetně Ocelit Trophy

Dostihové licence a tréninkové karty, budou vydány až po skončení vyhlášení vítězů.

Informace k dráze:

- travnatá klopená dráha

- délka dráhy pro malá plemena 360m

- délka dráhy pro velká plemena 480m

 

Veterinární podmínky

Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny.

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky. Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.) 

Jakýkoli doping je zakázán!

Povinná výbava psa

- dostihová dečka

- náhubek umožňující psovi volně dýchat

- obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!!

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! Za volně pobíhajícího psa, bude vybírána pokuta 200,-Kč. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu, zaplatí majitel psa 500,- Kč (20 EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný /pořadí doběhu, diskvalifikace apod./. Protest lze podat pouze z technických důvodů jako je např. neoprávněný start psa, start háravé feny, neplatná licenční karta, a to pouze po složení kauce ve výši 500,-Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný - dle aktuálně platného NDŘ.

Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího dostihu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení:

V případě nesportovního chování účastníka či jejich doprovodu může být psovod a jeho psi ze závodu vyloučeni.

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů dostihu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři dostihu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

Všichni účastníci dostihu, jsou povinni dodržovat v době konání akce veškerá platná vládní nařízení v souvislosti s Covid 19.

 

 

 

 

 

TRÉNINKOVÝ TÝDEN 6.7.2020 – 10.7.2020

Přihlášky v menu - Tréninkový týden

Neděle 5.7. po skončení GP masáže psů - Markéta Krejčí CertCAAPR, DogRepair - cena masáže 350,-CZK (pes)

______________________________________________________________________________

 

pondělí 6.7.

Dog fitness workshop - Jak připravit psa na výkon - co je to psí fitness, proč je to dobré pro mého psa, jak postupovat, základní cviky.

  1. část - teoretický úvod proč cvičit, cíle cvičení, vhodná terapie pro sportovce....
  2. část -  praktický blok

začátek 9:00 hod., doba trvání cca 4 hodiny

Markéta Krejčí CertCAAPR, DogRepair

 

úterý 7.7.

Masáže workshop - Protažení aktivně, sportovní masáž, strečink.

  1. část - teoretický úvod masáže, strečink
  2. část -  praktický blok

začátek 9:00 hod., doba trvání cca 4 hodiny

Markéta Krejčí CertCAAPR, DogRepair

___________________________________________________________________________

na každý blok se může nahlásit max 12 účastníků, v případě vyššího zájmu se vytvoří dva bloky

tým tvoří 1 majitel/handler + 1 pes

Pes, který se účastní workshopu nesmí ten den trénovat na dráze !

 

Cena fitness 790,- CZK /tým (1 pes a jeden člověk)

Cena masáže 950,- CZK /tým (1 pes a jeden člověk)

Oba dny 1650,- CZK

Platba bude provedena převodem na účet klubu. Přihláška je závazná a musí být uhrazena do uzávěrky.

 

středa 8.7.

Výživa dostihových chrtů

začátek 9:00 hod.

( spolupracující firma bude upřesněna )

 

čtvrtek 9.7.

Zdravotní problematika dostihových chrtů - sportovní úrazy

přednáška - anatomie a fyziologie pohybového aparátu, principy úrazů, prezentace nejčastějších úrazů v dostihovém sportu, možnosti terapie

praktická část - vyšetření psa se zaměřením na pohybový aparát, veterinární přejímka před dostihem

začátek 9:00 hod.

 

Počet účastníků neomezený. Platba na místě 100,- CZK (jeden člověk)

 

pátek 10.7.

Zábavné agility

Po celý týden bude na dráze k dispozici pár překážek (tunely,slalom.). Všichni zájemci mohou se svým psem trénovat a v pátek ukázat, co se za celý týden naučili.

Každý účastník bude odměněn malou pozorností.

 

V průběhu týdne budou probíhat tréninkové běhy.

Platba na místě bez objednání.

 

V době akce je možné kempovat na parkovišti ( louce ) u dostihové dráhy Lednice.

 

POZOR!!!!!


S ohledem na začínající turistickou sezonu v Lednicko - valtickém areálu, upozorňujeme účastníky akcí KCHDCH, na nutnost vytištění parkovací karty, kterou je nutno viditelně umístit za čelní sklo vozidla. Držitele opravňuje k parkování na přilehlém parkovišti u dostihové dráhy. Platí pouze v den akce. Neumístěním karty se účastník vystavuje pokutě ze strany policie.

  parkovací karta ke stažení zde   

NzgyM