Klub chovatelů dostihových chrtů
Lednice

Klub chovatelů dostihových chrtů

Kvalitní travnatá dráha se těší na Vašeho dostihového chrta.

PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU

Přihlášky na dostihy zasílejte nejdříve 14 dní předem. Přihlášky budou přijímány jen do středy, před víkendovým závodem !!!

PŘIHLÁŠKY K LICENCÍM

Tréninky se konají vždy v sobotu před nedělním dostihem od 14:00 hod. Nebo v neděli po sobotním dostihu od 10:00 hod.

Propozice

12.10.2019 - Zlatý box

 Zlatý box


Organizátor: Klub dostihových chrtů Lednice

Místo konání: dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Datum: 12.10.2019

Přejímka: veterinární kontrola probíhá během přejímky

9:00 – 9:45 ..... tréninkové a licenční běhy i psi přihlášení do závodu

Časový harmonogram:

Začátek rozběhů: cca od 10:00
Vyhlášení výsledků: probíhá po skončení finálových běhů všech plemen

Druh dostihu: CACT, bodovací
Hodnocení: dle Mezinárodního coursingového a dostihového řádu

Další kategorie: kromě běžných kategorií klasik, sprinter (jen u IT a WH) a seniorů je možné psa přihlásit do kategorie:
SOLORACING: je určena pro všechny plemena X. FCI skupiny a vybraná plemena V. FCI skupiny. Podmínky účasti jsou: min. věk 15 měs. pro malá plemena (it. chrtík, vipet sicilský chrt atd.) a 18 měs. pro velká plemena, platná licence nebo tréninková karta, plemena podléhající měření musí mít splněno alespoň 1 měření, jehož výsledek je zaznamenán v tréninkové kartě. Psi běží s košíkem a dostihovou dečkou, ze zavřených boxů. Účastníci absolvují 2 běhy. Pořadí bude určeno na základě součtu obou časů. Ceny obdrží 1.-3. místa, pokud bude přihlášeno méně než 6 jedinců v pohlaví a plemeni, budou časy vyhodnoceny pro MIX.

Postup dle dosažených časů!

Vedoucí dostihu: Ing. Zdeněk Barák (změna vyhrazena)

Funkcionáři: bude uvedeno v programu v den dostihu

Přihlášky: on-line: www.chrtilednice.cz,

Uzávěrka: do středy 9.10.2019 do 23:59

Tréninkové běhy v den dostihu budou umožněny jen psům majitelů, jejichž pes/psy se účastní dostihu (netýká se domluvených sparingů pro společné běhy)!

U licenčních běhů je třeba do Poznámky v přihláškovém formuláři vždy uvést druh běhů (sólo nebo společný).

V případě, že máte návrh a přislíbeného konkrétního sparingpartnera/y je toto nutné opět uvést v poznámce, aby toto mohlo být pořadatelem schváleno a promítnuto při přípravě rozpisu běhů.

Každá doručená přihláška na náš mail bude potvrzena krátkou odpovědí. V případě, že na Vaši přihlášku nedostanete žádnou odpověď nejpozději 2 dny před uzávěrkou přihlášek, považujte svoji přihlášku za nedoručenou (nepřijatou) a tudíž je nutné přihláškový formulář na www.chrtilednice.cz vyplnit znova, dokud nedostanete potvrzení o přijetí přihlášky.

Platby startovného: na místě při přejímce

Výše startovného:

- rovinka v den dostihu ......................................... 100,-/1 běh
- tréninkové a licenční běhy v den dostihu ............ 200,- Kč/1 běh
- dostih ................................................................. 500,-Kč za prvního psa

.............................................................................. 450,-Kč za každého dalšího psa

.............................................................................. 400,-Kč kategorie soloracing

.............................................................................. 200,-Kč kategorie senior

Při přihlášení účasti psa až na místě při přejímce v den dostihu bude navýšeno startovné o 100,-Kč/pes.

Změna typu běhu při přejímce - ze sóla na společný a opačně, nebo jakékoliv další požadavky ohledně změny oproti přihlášce bude opět promítnuto navýšením startovného o 100,-Kč/pes.

Informace k dráze:

- travnatá klopená dráha
- délka dráhy pro malá plemena 360m - délka dráhy pro velká plemena 480m

Veterinární podmínky

Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny.

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky.

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

Jakýkoli doping je zakázán!

Povinná výbava psa:

- dostihová dečka

- náhubek umožňující psovi volně dýchat

- obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!!

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno!

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný /pořadí doběhu, diskvalifikace apod./. Protest lze podat pouze z technických důvodů jako je např. neoprávněný start psa, start háravé feny, neplatná licenční karta, a to pouze po složení kauce ve výši 500,-Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný - dle NDŘ platného od 26.6.2019

Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího dostihu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU.

Vyloučení:

V případě nesportovního chování účastníka či jejich doprovodu může být psovod a jeho psi ze závodu vyloučeni.

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů dostihu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři dostihu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

 

 


   
Aktuálně   |    O klubu   |    Výsledky   |    Kalendář akcí   |    Fotogalerie   |    Odkazy   |    Kontakty