Klub chovatelů dostihových chrtů
Lednice

Klub chovatelů dostihových chrtů

Kvalitní travnatá dráha se těší na Vašeho dostihového chrta.

PŘIHLÁŠKY DO ZÁVODU

Přihlášky na dostihy zasílejte nejdříve 14 dní předem. Přihlášky budou přijímány jen do středy, před víkendovým závodem !!!

PŘIHLÁŠKY K LICENCÍM

Tréninky se konají vždy v sobotu před nedělním dostihem od 14:00 hod. Nebo v neděli po sobotním dostihu od 10:00 hod.

Pravidla od roku 2019

 

 

 

 

 

Vážení majitelé,

s letošní dostihovou sezónou 2019 zavádíme několik dalších pravidel, která věříme, že nebude problém dodržovat:

 
 • každá doručená přihláška na náš mail bude potvrzena krátkou odpovědí. V případě, že na Vaši přihlášku nedostanete žádnou odpověď nejpozději 2 dny před uzávěrkou přihlášek, považujte svoji přihlášku za nedoručenou (nepřijatou) a tudíž je nutné přihláškový formulář na www.chrtilednice.cz vyplnit znova, dokud nedostanete potvrzení o přijetí přihlášky.

 • Při přihlášení účasti psa až na místě při přejímce v den dostihu bude navýšeno startovné o 100,-Kč/pes.

 • U licenčních či tréninkových běhů je třeba do Poznámky v přihláškovém formuláři vždy uvést typ běhu (sólo či společný) a počet běhů (1 nebo 2).
  Pro společné běhy doporučujeme majitelům mít předem domluvené konkrétní sparingpartnery. Toto je nutné opět uvést v poznámce, aby toto mohlo být pořadatelem schváleno a promítnuto při přípravě rozpisu běhů.

 • Změna typu běhu při přejímce - ze sóla na společný a opačně, nebo jakékoliv další požadavky ohledně změny oproti přihlášce bude opět promítnuto navýšením startovného o 100,-Kč/pes.

 • Tréninkové běhy v den dostihu budou umožněny jen psům majitelů, jejichž pes/psy se účastní dostihu (netýká se domluvených sparingů pro společné běhy)!
 • Ranní přejímka začne tréninkovými a licenčními běhy (8:00 – 8:45).
  Tyto běhy se začnou konat ihned po jejich přejímce!
  Apelujeme tedy na majitele, kteří budou mít psa přihlášeného na tyto běhy, aby byly přítomni hned na začátku přejímky.
  Jakmile proběhne přejímka tréninkových a licenčních běhů, bude se pokračovat přejímkou psů přihlášených do závodu (9:00 – 10:00).
  Ti, co budou přihlášeni k tréninku či licencím, ale dorazí později (nestihnou přejímku pro tréninkové a licenční běhy), budou moci svého psa/y pustit na jejich 1. běh ve 2. kole těchto běhů (tzn. před přestávkou, po rozbězích všech plemen) a na 2. běh po skončení finálových běhů všech plemen.
 • Kromě běžných kategoriíklasiků, seniorů a sprinterů (jen u it. chrtíků a vipetů) je možné se přihlásit do kategorie:

SOLORACING - je určena pro všechny plemena. Podmínky účasti jsou: min. věk 15 měs. pro malá plemena (it. chrtík, vipet sicilský chrt atd.) a 18 měs. pro velká plemena, platná licence nebo tréninková karta, plemena podléhající měření musí mít splněno alespoň 1 měření, jehož výsledek je zaznamenán v tréninkové kartě. Psi běží s košíkem a dostihovou dečkou, ze zavřených boxů. Účastníci absolvují 2 běhy. Pořadí bude určeno na základě součtu obou časů. Ceny obdrží 1.-3. místa, pokud bude přihlášeno méně než 6 jedinců v pohlaví a plemeni, budou časy vyhodnoceny pro MIX.

 

Pořadí běhů bude tedy následovné:

*Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

1/  1. kolo rovinek

2/  1. kolo tréninkových a licenčních sólo běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

3/  1. kolo tréninkových a licenčních společných běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

4/  1. kolo rozběhů

5/ 1. kolo soloracingu

6/  2. kolo rovinek

7/  2. kolo tréninkových a licenčních sólo běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

8/  2. kolo tréninkových a licenčních společných běhů (z malých boxů, pak velkých boxů)

9/ 2. kolo rozběhů

PŘESTÁVKA

10/ 2. kolo soloracingu

11/ finálové běhy

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

 

Výše startovného:

 • tréninkové a licenční běhy:

rovinka mimo dostih 60,-Kč/běh

rovinka v den dostihu 100,-/běh

1 běh mimo dostihový den 150-Kč/běh

1 běh v den dostihu 200,-Kč/běh

 • dostih:

500,-Kč/pes

450,-Kč/za každého dalšího psa stejného majitele

400,-Kč/pes - soloracing

senior 200,-Kč/pes

 

 

 


Aktuálně   |    O klubu   |    Výsledky   |    Kalendář akcí   |    Fotogalerie   |    Odkazy   |    Kontakty